Sant Cebrià de Vallalta

Reiniciem el treball!!

  • AGRUPACIÓ PSC SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
  • Actualitzat:
  • Creat:

.

Reiniciem el treball! on està l'Onze de setembre al nostre poble? i la recollida d’escombraries i el missing del no existent govern municipal? i més i més que anirem parlant..

Aquest any ens hem trobat que el govern SLU (Societat Limitada Unipersonal) ha volgut commemorar la Diada amb un aperitiu i amb un manifest regal sospresa, i li diem així perquè no l'ha comunicat als representats del nostre poble. Això, un govern SLU que consensua amb ella mateixa.

No creiem tampoc que el 11S sigui per un aperitiu (antiga tradició CiU), més ara…nosaltres no hi serem.

I no hi ha canvis, les vacances indefinides del govern SLU es continuen notant en el serveis públics, en especial ara amb les recollides d’escombraries.

El fracas de la recollida d’escombraries ha vingut de la mà d'una dolenta planificació a un nul seguiment del servei.

Falta de contenidors de la brossa de rebuig, caldria com minim ni que sigui només de rebuig, un contenidor a on estava l’anterior.

Manca de recollida, massa dies amb els contenidors plens i la brossa al terra.

Part del nucli de la nostra població sense servei per no tenir el camió actual les mides per passar per aquests carrers.

La recollida de restes vegetals no funciona, no hi ha bosses, cal fer la demanda de recollida amb molta anticipació i en alguns carrers poden passar setmanes fins que venen a recollir-les.

Algunes de les illes de contenidors s'han posat en llocs perillosos, on el propis veïns han demanat baranes de protecció.

Resumint, el govern municipal SLU no funciona, ni està ni se li espera.